15.02.2021

Pojmovna umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme

Na projektu so v mesecu februarju potekale aktivnosti vezane na umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme, ki so bili zaznani v literaturi ter njihova korelacija.

Preberi več
31.01.2021

Dinamika števila dokumentov in citatov v obdobju 1999-2020 s področja pametnega upravljanja

Na projektu so v mesecu januarju potekale aktivnosti, ki nadgrajujejo obstoječa teoretična izhodišča.

Preberi več
09.11.2020

Preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja

Na projektu so potekale aktivnosti, ki so pomembne z vidika priprave teoretičnih izhodišč. V tem kontekstu je bil pripravljen preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja.

Preberi več
10.09.2020

Vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES

Ob pričetku projektnih aktivnosti je bil dne 10. 09. 2020 organiziran vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES z naslovom »Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja«.

Preberi več
15.02.2021

Pojmovna umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme

Na projektu so v mesecu februarju potekale aktivnosti vezane na umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme, ki so bili zaznani v literaturi ter njihova korelacija. Ugotovljeno je bilo namreč, da v literaturi trenutno še ni nekega univerzalnega poimenovanja spodnjih pojmov saj so slednji še v razvoju in so predvsem v zadnjih letih deležni pozornosti. Podrobna umestitev je razvidna iz Slike 1.

image alt
31.01.2021

Dinamika števila dokumentov in citatov v obdobju 1999-2020 s področja pametnega upravljanja

Na projektu so v mesecu januarju potekale aktivnosti, ki nadgrajujejo obstoječa teoretična izhodišča. Z iskalno poizvedbo pojmov povezanih s pametnim upravljanjem za zadnji dve desetletji (1999-2020) je bilo pridobljenih 509 enot znanstvene literature, pri analizi katere se je ugotovilo, da je število dokumentov kot tudi število citatov v prvem desetletju (1999-2008) izredno nizko in sicer zabeleženih je bilo sedem dokumentov s področja pametnega upravljanja.

Prve znake zmerne rasti dokumentov ter citatov gre zaznati v prvem delu drugega desetletja (2009-2012), največja rast pa se beleži v drugem delu drugega desetletja (2013-2020), kjer se rast v primerjavi s prvim desetletjem poveča za kar 68-krat. Podrobna dinamika števila dokumentov in citatov na področju pametnega upravljanja je razvidna iz Slike 1.

image alt
09.11.2020

Preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja

Na projektu so potekale aktivnosti, ki so pomembne z vidika priprave teoretičnih izhodišč. V tem kontekstu je bil pripravljen preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja. Na dan 06. 11. 2020 smo z iskalno poizvedbo »smart governance« pridobili 275 enot znanstvene literature, ki smo jo v nadaljevanju razdelili v štiri različna področja.

Ugotovili smo, da je več kot polovica člankov (54%) vezanih na »smart city«, približno ena tretjina (35%) člankov pa se navezuje na »public sector«. Precej manj je člankov, ki se nanašajo na »private sector«. Poleg tega smo identificirali 9% preglednih člankov (»Review Paper«), ki bodo pomembni z vidika identifikacije različnih konceptov znotraj pametnega upravljanja in nenazadnje z vidika definiranja končne iskalne poizvedbe relevantne literature.

V nadaljevanju smo s pomočjo strateškega diagrama, ki je pripravljen na podlagi ključnih besed, preliminarno identificirali relevantna področja na področju pametnega upravljanja (Slika 1).

image alt
Slika 1: Strateški diagram znanstvene literature na področju pametnega upravljanja
10.09.2020

Vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES

Ob pričetku projektnih aktivnosti je bil dne 10. 09. 2020 organiziran vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES z naslovom »Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja«. Sestanek je bil namenjen predstavitvi projekta, pregledu in predstavitvi predvidenih aktivnosti po posameznih delovnih paketih, uskladitvi prvih nalog na projektu ter terminskemu planu.

Poudarek sestanka je bil predvsem na pripravljalnih tehničnih in vsebinskih aktivnosti.